Önkormányzat

Kedves Látogatónk!

Nagyalásonyt az 1200-as évektől jegyzik. A lakosság lélekszáma 2023-tól 500-540 között ingadozik.
Településünk központinak mondható. Kisebb vállalkozások működnek.
A nagyalásonyi általános iskola öt település tulajdonában van, amit a Klebelsberg Központ tart fenn. Óvodánk jelenleg két vegyes életkorú csoporttal működik, melyekben három  óvodapedagógus és két dajka foglalkozik a gyerekekkel.
A háziorvosi ellátás központi rendelőjét 4 település tartja fenn. Itt található a védőnői szolgáltatás és a fogászati rendelő is.
A hatvanas évekig a falut evangélikus településnek tartották számon, de a hatvanas évek után egyre több lett a katolikusok lélekszáma.
A településünk a rendszerváltás után kezdett közművesedni. Először 1991-ben vízhálózat, majd 1996-ban gáz, 1997-ben telefon, 2000-ben csatorna majd kábel tévé beruházások történtek.
Civil szervezeteink jelentős szerepet töltenek be az önkormányzat mellett a falu életében.
Településünkön működik 1 vegyesbolt, 2 vendéglátó egység amelyek a falu lakossága és az idelátogatók igényeit kielégítik.
Az önkormányzat a turisztikai lehetőségekre helyezi a közeljövőben a fő hangsúlyt és ennek érdekében fejlesztéseket kíván megvalósítani.
Településünk változásait honlapunk rendszeres olvasásával tudja végigkísérni
Látogassa honlapunkat és ismerje meg falunk történetét, mindennapjait.

Csöngei Gábor
polgármester

Nagyalásony Ügyintézés

E-Ügyintézés