Rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

gergo

Nagyalásony község önkormányzatának Képviselő-testülete „az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 5/2013.(IV.9.) önkormányzati rendelet

17. §-ában foglaltak szerint nyilvános árverésre bocsátja a tulajdonában lévő nagyalásonyi 34/2. hrsz-ú, „kivett áruház” megnevezésű, 1042 m2 térmértékű ingatlanát. Az adásvételnek
nem képezi részét az ingatlanon található könnyűszerkezetes lemez raktárépület.
 
Az árverés főbb szabályait a következőképpen határozza meg:
1. Az ingatlan kikiáltási ára: 16 millió Ft.
2. Az árverésen a licitlépcső 100.000,- Ft-onként történik.
3. Az árverésen való részvétel szándékát 2023. január 20-án 12.00 óráig kell írásban jelezni az onknagyalasony@vnet.hu elektronikus levelezési címen.
4. Az árverés időpontja: 2023. január 23. 14.00 óra
5. Az árverés helyszíne: Polgármesteri Hivatal (8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29.)
6. Az árverésen licitálni csak személyesen lehet.
7. Az önkormányzat az adásvételi szerződést a legmagasabb vételárat kínáló vevővel köti meg.
8. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy érvényes és sikeres árverés esetén is az adásvételtől elálljon.
 
Bővebb információt Csöngei Gábor polgármester nyújt a 06/30 259 0226 telefonszámon.