Pályázat háziorvosi szolgálat/háziorvos munkakör betöltésére

Háziorvosi szolgálat/háziorvos munkakör betöltésére hirdet pályázatot Nagyalásony Község Önkormányzata, melyre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 19992. évi XXXIII. törvény 20/A par. alapján kerül sor. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csöngei Gábor polgármester nyújt a 06302590226-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 9.

Karácsonyi adomány

Amikor indultam az önkormányzati választáson, már akkor tudtam, hogy a képviselői illetményem egy részét az iskolánkban tanuló nagyalásonyi 6-8. osztályos gyerekek támogatására fogom fordítani. Erre a célra havonta 10 000 Ft-ot szántam. Most már a harmadik alkalommal igyekszem meghálálni a belém vetett bizalmat. Tavaly karácsonyra mindenki színházjegyet kapott (a Hairt néztük meg Ajkán), tanévzáráskor pedig az arra érdemeseket jutalmaztam.

Rendelő projekt leírása


Kedvezményezett neve: Nagyalásony Község Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésre
A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002
Támogatás összege: 68.850.241 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Kultúrház támogató okirata

CsatolmányMéret
PDF ikon Támogató okirat201.46 KB

Kultúrház felújítása

CsatolmányMéret
PDF ikon Bontási jegyzőkönyv35.15 KB
PDF ikon Ajánlattételi felhívás63.61 KB
PDF ikon Támogatói okirat201.46 KB

Közbeszerzési dokumentumok 2018. 05. 03

Készült 2018. 05. 03. napján 10:00 órai kezdettel a Nagyalásony Község Önkormányzatat (8484 Nagyalásony, Kossuth utca 29.) ajánlatkérő által az "Orvosi rendelő átalakítása, bővítése" tárgyban kiírt, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 112. § és a 115. § alkalmazásával indított nyílt közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bontásakor.

Nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése pályázat

Nagyalásony Község Önkormányzata - konzorciumban Dabrony, Somlóvecse és Vid Községek Önkormányzataival - 2016. májusában pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyában a nagyalásonyi orvosi rendelő felújítására.
A benyújtott támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. 05. 16. napján pozitív elbírálásban részesítette, melynek keretében a projekt megvalósítását 59.987.779,- forinttal támogatja.

Rendelő projekt leírása

Kép: 


Kedvezményezett neve: Nagyalásony Község Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésre
A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002
Támogatás összege: 68.850.241 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:
Nagyalásony Község Önkormányzata konzorciumban Dabrony Község Önkormányzatával és a Veszprém Megyei Önkormányzattal 2016. áprilisában pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyában a nagyalásonyi orvosi rendelő felújítására.
A benyújtott támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. 05. 16. napján pozitív elbírálásban részesítette, melynek keretében a projekt megvalósítását 59.987.779,- forinttal támogatta. A Kormány a 2019. május 27-i 1308/2019-es Korm. határozattal 8.862.462 forint többlettámogatásba részesítette a projektet.

A projekt célja volt a meglévő orvosi rendelő épületének teljes külső és belső felújítása, akadálymentesítése és egészségházzá alakítása, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlőbb hozzáférés elvét követve. Az átalakítás teljes felújítást jelentett, érintve az alapozást, a lábazati falakat, a felmenő falakat, pilléreket, födémszerkezetet, tetőszerkezetet, előtetőket, nyílászárókat, a hőszigeteléseket, burkolatokat, felületképzéseket, épületgépészetet, villamos hálózatot és a fűtést. Ezen kívül teljes akadálymentesítésre került sor, és eszközöket is vásároltak. Akadálymentesítés keretében kialakították az épület mellett található gépjármű parkolót, a rendelő előtt kiszélesítették a járdát. Egyenletes, síkfelületű térkőből készített járda került kialakításra, folytonos járdaszegélyek alkalmazásával, hogy a vakok és gyengén látók könnyebben tudjanak tájékozódni és közlekedni. Az épületbe való bejutást rámpa segíti. A feljáró burkolása csúszásmentes anyaggal történt. Az akadálymentesítést követően olyan rétegek is igénybe tudják majd a szolgáltatásokat, akik eddig fizikai és egyéb korlátozottságuk miatt nem tehették meg.

A projekt mérföldkövei:
  1. 2018.01.15. Projekt előkészítése
  2. 2018.06.14. Közbeszerzési eljárás lefolytatása
  3. 2018.12.20. Az épület felújítása és akadálymentesítése 50%-os készültségi fok
  4. 2018.12.21. Az épület felújítása és akadálymentesítése 75%-os készültségi fok
  5. 2018.12.30. Az épület felújítása és akadálymentesítése 100%-os készültségi fok
  6. 2019.01.31. Projekt fizikai befejezése.
Az átalakított, felújított orvosi rendelő hivatalos átadására 2019. március 01-én került sor.

Sajtócikk - Napló 2019.03.04.pdf

 

Rendelőintézet támogatói okirat 2017

CsatolmányMéret
PDF ikon Támogatói okirat336.34 KB

Rendelőintézet építészeti műszaki leírás

Pályázati felhívás

CsatolmányMéret
PDF ikon Pályázati felhívás834.17 KB

Kultúrház támogató okirata

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09. napján meghirdetett, Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú felhívás alapján, Nagyalásony Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2016.05.26 20:41:45 időpontban 1778647000 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. Értesítem, hogy a Támogató a 1778647000 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

Polgármesteri Köszöntő

Kedves Látogatónk!

Nagyalásonyt az 1200-as évektől jegyzik. A lakosság lélekszáma az elmúlt 20 évben 540-560 között ingadozik.
Településünk központinak mondható, hisz itt található hat település területén gazdálkodó „Táncsics” Mezőgazdasági ZRT. központja és egyben a településünk fő munkaadója. Kisebb vállalkozások mellett még működik egy postahivatal, amit az Önkormányzat tart fenn.
A nagyalásonyi általános iskola öt település tulajdonában van, amit hét település önkormányzata tart fenn. Az iskolához a helyi óvoda mellett még másik három település óvodája tartozik mint közintézmény.
A háziorvosi ellátás központi rendelője szintén itt található a hozzátartozó védőnői szolgálattal és fogászati rendelővel amit 4 település tart fenn mint a Körjegyzőséget, aminek szintén nálunk van a székhelye.
A hatvanas évekig a falut evangélikus településnek tartották számon, de a hatvanas évek után egyre több lett a katolikusok lélekszáma.
A településünk a rendszerváltás után kezdett közművesedni. Először 1991-ben vízhálózat, majd 1996-ban gáz, 1997-ben telefon, 2000-ben csatorna majd kábel tévé beruházások történtek.
Civil szervezeteink jelentős szerepet töltenek be az önkormányzat mellett a falu életében.
Településünkön működik 2 vegyesbolt, 3 vendéglátó egység amelyek a falu lakossága és az idelátogatók igényeit kielégítik.
Az önkormányzat a turisztikai lehetőségekre helyezi a közeljövőben a fő hangsúlyt és ennek érdekében fejlesztéseket kíván megvalósítani.
Településünk változásait honlapunk rendszeres olvasásával tudja végigkísérni
Látogassa honlapunkat és ismerje meg falunk történetét, mindennapjait.

Csöngei Gábor
polgármester